ליווי הנדסי

ליווי הנדסי ובדק בית לעבודות שיפוצים

ליווי הנדסי / פיקוח הנדסי במהלך ביצוע עבודות בניה הינו מרכיב חשוב בתהליך הבניה ומטרתו למנוע ולצמצם את הטעויות אשר אשר עלולות ליצור ליקויי בניה ואשר תוך כדי תהליך הבניה.בניה של מבנים הינו תהליך המורכב ממספר רב מאוד של שלבים, כשכל שלב תלוי בשלב שקדם לו. אי לכך, טעויות הנגרמות תוך כדי תהליך בניה, גורמות לפגיעה הנגררת לשלבי הבניה הבאים אחריה. בחלק גדול מן המקרים לא ניתן לתקן טעויות שנגרמו בשלבים קודמים. לעיתים מדובר בליקויים ש – "אפשר לחיות איתם", אך לעיתים מדובר בליקויים מהותיים הרבה יותר, כגון בעיות אטימה קשות, בעיות חריגות בשלד המבנה, בעיות ריצוף ואי התאמות לדרישות התקנים שמפרסם מכון התקנים הישראלי. במקרים כאלה, הנזקים קשים הרבה יותר ותיקונים מהווה הוצאה כספית גדולה, אם אפשר לבצע תיקונים כאלה.

לחברה אשר תבחרו חייב להיות ניסיון עשיר בבדיקת מבנים רבים בכל שלבי הבניה. באפשרותכם להזמין אחת או סידרה של בדיקות הנדסיות במהלך שלבי עבודות הבניה השונים. השלבים המומלצים הינם: ליווי הנדסי בשלב תכנון.פיקוח הנדסי בשלב תחילת ביצוע עבודת שלד ועבודות איטום חלקו התחתון של המבנה.בדיקה הנדסית במהלך בניית שלד המבנה.פיקוח הנדסי בגמר ביצוע שלד המבנה.בדיקה הנדסית בגמר הנחת קווי חשמל ומים.ליווי הנדסי במהלך ביצוע עבודות טיח פנים וחוץ.בדיקה הנדסית במהלך ביצוע עבודות ריצוף.פיקוח הנדסי בגמר התקנה של חלונות, דלתות, כלים סניטאריים.בדיקה הנדסית סופית לאחר השלמת כל עבודות הפיתוח והגמר השונים

כמובן שככול שתכיפות הביקורים תהיה גבוהה יותר, כך קטן הסיכון להיווצרות ליקויי בניה שונים במהלך התקופות שבין ביקורי בדק הבית.   עלות הביקורת משתנה בהתאם למספר הבדיקות המבוקשות. לקבלת פרטים מדויקים וספציפיים יותר .

בדק בית לעבודות שיפוצים

מספר מחקרים שנערכו בנושא, מאשרים את התופעה הידועה כמעט לכל אדם מן השורה. קבלני שיפוצים אינם בעלי ידע ומומחיות מספקים בכדי לבצע עבודות בניה בסטנדרטים מקובלים, כפי שנקבעו על ידי מכון התקנים הישראלי במאות התקנים שמפורסמים על ידו. גם קבלנים בעלי ותק של עשרות שנים בעבודת שיפוצים אינם בקיאים בתקנים אלה, היות לאלה מתעדכנים ומשתנים בתדירות של מספר שנים, מפורסמים תקנים חדשים ומשתנות הדרישות. עיקר הידע של קבלני השיפוצים הינו ידע שנרכש תוך כדי בעבודה שוטפת בשיטת "ניסוי וטעייה" או בשיטות עבודה נלמדו מאחרים. במקרים רבים, קבלני שיפוצים כאלה מבצעים, שלא במודע ובתום לב, טעויות חוזרות ונשנות, אשר לפי מיטב ידיעתם וכושר שיפוטם, עבודות אלה תקינות. אלא מה, לעיתים התקנים דורשים ביצוע בדרך שונה, ולעיתים גם הפוכה, מהאופן שבו קבלנים אלה מבצעים סוג עבודה מסוים והקבלן אף אינו מודע לטעותו. הסיבה לכך הינה שמרבית הקבלנים לא עברו הכשרה עיונית והידע שברשותם מבוסס רובו ככולו על ניסיון מעשי שנצבר עם השנים, שבמקרים רבים הינו שגוי.

ללא ליווי ובדק בית לא היו מוצאים את הליוקיים הבאים

איזה בעיות נוספות יכולות להופיע בבדק בית אחרי שיפוצים ?

בעיה נפוצה אחרת, הנובעת במקרים רבים גם היא מחוסר ידע ולעיתים אף כתוצאה מזלזול ו- "עיגול פינות", הינה שבמסגרת עבודות שיפוצים שנעשות במבנה, נפגעים גם אלמנטים של השלד ונגרמת הקטנה של החוזק ואף סכנה ליציבות. לא אחת נתקלים אנו במקרים שבהם קבלני שיפוצים פוגעים בעמוד בטון "שנראה להם מיותר", מסתתים בקורות בטון, פותחים פתחים ברצפות ותקרות וכדומה. עבודות מסוג זה הינן מסוכנות ביותר. אם מדובר בדירה בבנין משותף, הדבר עלול להשפיע באופן קשה גם על דירות אחרות בבנין ועל המבנה כולו. במהלך השנים, נתקלנו לא אחת במקרים שבהם קבלני שיפוצים החליטו על דעת עצמם שהם מוכשרים מספיק בכדי לבצע עבודות בניה מסובכות יותר, כגון תוספות אגפים או קומות לבניינים קיימים. לא זאת בלבד שלצורך עיסוק בעבודות שיפוצים נדרש רישיון ממשרד הבינוי והשיכון, הרישיון שנדרש עבור עבודות בניה הינו רישיון בדרגה גבוהה יותר

האם עבודות שיפוצים מחייבות ליווי של מהנדס בניין ?

עבודות אלה דורשות ליווי צמוד של מהנדס בנין, החל משלב התכנון וכלה בשלבי עבודות הגמר. כששוכרים קבלן שיפוצים לצורך ביצוע עבודות, קיימת חשיבות מרובה לבדוק את הרקע המקצועי של אותו קבלן ואת סוג הרישיון המוחזק בידיו. אין להתפתות להצעת מחיר זולה שבסופו של דבר תעלה את מחיר ביצוע העבודות בפועל בצורה קיצונית כשיתברר כי צריך לבצע תיקונים מקיפים ואף לפרק ולבצע מחדש חלק מהעבודות שבוצעו וזאת מבלי לקחת בחשבון את אובדן הזמן ועוגמת הנפש הנגרמים ללקוח.לפני תחילת ביצוע העבודות, חשוב להגיע להסכם מפורט עם הקבלן, שבו יפורטו לפרטי פרטים כל העבודות הנכללות. אין להשאיר סעיפים לא ברורים או כלליים מדי וזאת כיוון שהדבר קרוב לודאי יתעורר במהלך ביצוע העבודות ויגרום למחלוקות ולאי נעימות. חשוב לא פחות להסדיר מראש את אופן וקצב ביצוע התשלומים. אין לשלם מקדמה גבוהה מדי ויש לבצע את התשלום בהתאם להתקדמות העבודות. במקרים רבים, כשמדובר בעבודות הכוללות מרכיבים רבים, חשוב להיעזר באיש מקצוע בכדי שיכין מפרט טכני מפורט ויכלול את כל המרכיבים השונים של העבודה, כך שבזמן קבלת הצעות מחיר מקבלנים שונים יהיה תמחור לכל אחד מן הסעיפים ולא תמחור כללי.