ליקויי בניה

תקלות שעלולות לקרות אם מפריזים באומדן הנזקים בבדק בית

חברת בדק בית, חשבתי כי ראוי שתקראו את השורות הבאות. הן תהיינה שוות לכם עשרות אלפי שקלים.

לפני שנים רבות שמעתי מחברי איך חברות בדק בית משווקות את עצמן. לכולן היתה מטרה קבועה מלווה בשפת גוף בולטת ובלשון חדה: בקול גבוה וצורמני הם צווחו כי ליקויי בניה שהם ימצאו בדירה הם גבוהים, גבוהים מאד, עשרות אלפים של שקלים, אולי ייצטרכו אף להרוס את הדירה, הם השהו מעט את שטף דיבורם ואחר כך אמרו כי רק הם יכולים לגרום לבית המשפט לחייב את הקבלן בתיקון הנזקים וכן בתשלום עבור עוגמת נפש וכהנה וכהנה הבטחות. חלקם אף נופפו במצג שווא של זכייה באלפי מקרים דומים.

מאז עברו שנים. הפכתי בעצמי למהנדס בתחום זה, התמקצעתי ולמדתי דבר או שניים על תחום זה. הנאיביות שלי נעלמה. תשאלו למה? כי אז התחלתי פוגש חלק מלקוחותיהם של חברות בדק בית הללו בבתי משפט תוך שאני מייצג לעיתים את הצד הנתבע.

תוצאות מופרזות של חברת בדק בית !

ואלו היו תוצאות אותם דוחו"ת בדק בית מנופחים: השופטים בישראל לא פראיירים. כשאדם תובע נזק של 100,000 ש"ח בעוד שהנזק כולו מסתכם ב-10,000 ש"ח, הם קוצבים לתובע את עלות הנזק (במקרה שלפנינו 10,000 ש"ח) ומודיעים לו כי עליו לשלם הוצאות בית משפט בשל הדרישה המנופחת שהוגשה על ידי נציגיו קרי חברת בדק בית ועורך הדין שבלע את הפיתיון. אם תפחיתו את שכר טירחת עורך הדין שנאמד בכ-10%, את עלות המהנדס ה"מומחה", את אגרות בית המשפט בסך 2.5% ואת הוצאות המשפט שנקצבו נגד התובע, תגלו כי אותו דייר/תובע שילם מכיסו עשרות אלפי שקלים על התביעה המנופחת של בדיקת הדירה שביצעה חברת בדק בית.

ושתבינו אותי נכון, בעל הנכס אינו אשם. לא הוא ביקש לנפח את התביעה, לא הוא ביקש שימצאו בשבילו ליקויי בניה ולא הוא ביקש להגזים בעלות ליקויי בניה.

והמקרים האלו אינם מעטים! רבות מחברות בדק בית נוקטות באותה גישה ממש. הן מנפחות את אומדן ליקויי בניה (וזה עוד לפני שהוסכם כי הליקוי ראוי שייקרא כזה), הן מעודדות את הדייר לצאת במלחמה נגד הקבלן בלי לגלות לו כי אין להם תחמושת ראויה. הן מטילות דופי בקבלנים ראויים והכול כדי לזכות בייצוג הדייר ובעבור עלות הבדיקה שהינה שולית אל מול הנזק שהם גורמים לו. וזה לא מסתכם רק בנזק הכספי.

ככה על הדרך איך ניתן לזהות ליקויי בניה חמורים

זאת לדעת כי על פי חוק יש לתת בידי הקבלן את הזכות לתקן את ליקויי בניה שיימצאו קודם לפתיחה מיותרת לעיתים של ההליך המשפטי. ציטוט החוק מלמד כי : זכות התיקון של אי התאמה – "התגלתה אי התאמה או אי התאמה יסודית הניתנות לתיקון (ליקויי בניה) , על הקונה (הדייר ) לתת למוכר (כלומר לקבלן) הזדמנות נאותה לתקנה, ועל המוכר לתקנה תוך זמן סביר" . אגב שימו לב כי נכתב זמן סביר, לא נכתב 30 יום, שבוע, שנה. החוק משתמש במונח "זמן סביר". אולם משעה שהחל הנושא מתברר בבית משפט, לקבלן אין כל תמריץ לתקן ליקויי בניה אלא בהתאם להחלטת בית המשפט.

אילו היו חברות בדק בית נוהגות כראוי ומציגות לדייר את האפשרות הראויה שבמסגרתה יש לאפשר לקבלן לתקן הליקוי, ייתכן כי ליקוי הבנייה היה מתוקן בו ביום ולא נסחב שנים קדימה.

האבסורד הוא גדול אף יותר. מצאתי דיירים שנפשם נקעה מהתמשכות דיוני המשפט וחפצו לתקן את ליקויי בניה בעצמם ועל חשבונם אך הוזהרו על ידי חברת בדק בית לא לעשות זאת כי יש בכך להעלים את הראיות המרשיעות. הם המשיכו לחיות בבית חדש אך לקוי ובאיכות חיים נמוכה רק בגלל תובנות מוזרות של חברות בדק בית.

מה המסקנה מכל אלו? ואיך לבחור חברת
בדק בית ?

דיירים ובעלי נכס יקרים. אל תתפתו לאלו המבטיחים לכם כי בודאות יימצאו ליקויי בניה בדירתכם. שיקלו היטב אם כל הסיבוב הזה אל בית המשפט שווה את התוצאה הסופית.

יש המון חברות בדק בית טובות. בחרו את זו שבה נאמר לכם כי הבדיקה תהיה אובייקטיבית, מלווה באסמכתאות החוק והיא עשויה לשמש כנייר עבודה לקבלן לצורך תיקון ליקויי בניה ולא לצורך התקוטטות מיותרת. אתם מוזמנים להתייעץ עם לקוחות החברה שאותם תבחרו או פשוט לקרוא על החברות באינטרנט .